• Logo STONESTORE
  • Kontakt : Kancelária - Büro Sekule 737 Sekule 908 80 Po - Pia: 8:00 - 15:00
  • Môj profil
 Akciový tovar

Obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.


OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky
1.1. Prevádzkovateľ internetových obchodov www.pomniky-onlineshop.sk a www.grabstein-onlineshop.at  súčastne predávajúci, je spoločnosť: EQUISTORE & STONESTORE s.r.o
1.2. Používaním www stránok internetových obchodov www.pomniky-onlineshop.sk a www.grabstein-onlineshop.att kupujúci súhlasí s Obchodnými podmienkami a dôkladne sa s nimi oboznámil. Zároveň kupujúci berie na vedomie a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa § 7 ods.4,pís.b zákona č.428/2002 Z.z., t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.
1.3. Spoločnosť EQUISTORE & STONESTORE s.r.o si zároveň vyhradzuje právo jednostrannej zmeny predajných cien v závislosti na vývoji kurzu Eura k voľne zameniteľným menám, zmenám cien dodávateľov a vývoja tuzemskej ekonomiky, bez upovedomenia kupujúceho. Platné znenie obchodných podmienok bude uverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

Objednávanie tovaru
2.1. Tovar si môže kupujúci objednať prostredníctvom internetových stránok www.prirodnekamene-onlineshop.biz a www.natursteine-onlineshop.at
2.2. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
2.3. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky počas pracovných dní do 24 hodín, prostredníctvom e-mailu.
2.4. Všetky objednávky, ktoré boli potvrdené, sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci výslovne nedohodnú inak.
2.5. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednané množstvo a druh tovaru za vopred dohodnutú cenu.

Ako nakupovať
3.1 Pred nákupom v internetovom obchode je potrebné sa zaregistrovať. Dôležité je správne uviesť pri registrácii všetky údaje potrebné pre vybavenie objednávky.
3.2. V prípade, že je kupujúci fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu bydliska, PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je kupujúci právnická osoba, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla firmy vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
3.3. Kupujúci sa prihlasuje pomocou prihlasovacieho mena a hesla, ktoré si zvolí pri registrácii.
3.4. Ak kupujúci zabudne svoje prihlasovacie heslo, alebo meno, može si ho obnoviť priamo na stránke eshopu. Je potrebné zadať e-mail, ktorý máte nastavený v profile. Na tento e-mail Vám budú zaslané dočasné prihlasovacie meno a heslo. Tieto prihlasovacie údaje budú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlási, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje. Pokiaľ si chce zmeniť heslo, musí sa prihlásiť pod svojimi pôvodnými prihlasovacími údajmi a heslo si môže zmeniť.
3.5. internetové obchodywww.prirodnekamene-onlineshop.biz a www.natursteine-onlineshop.at je rozdelený do viacerých hlavných kategórií, z ktorých niektoré majú svoje podkategórie a aj ďalšie varianty.
3.6. Pri každom tovare je uvedený stručný popis, cena bez DPH, cena s DPH a pri niektorých výrobkoch aj podrobný popis.
3.7. Pri názve tovaru môžu byť uvedené aj ďalšie informácie, napríklad Novinka, Akcia, Výpredaj ...
3.8. Po prihlásení je možné pridávať konkrétny tovar jednotlivo do nákupného košíka a meniť počet kusov. Pokiaľ chce kupujúci tovar z nákupného košíka odstrániť, klikne na ikonu vyprázdniť košík a tovar bude z nákupného košíka odstránený.
3.9. Po ukončení objednávky ju kupujúci potvrdí jej odoslaním a obratom podľa bodu 2.3 predávajúci potvrdí prijatie objednávky.
3.10. O jej priebehu a stave jednotlivých produktov sa môže kupujúci priebežne informovať po každom prihlásení sa do internetového obchodu.
3.11. Lehota na dodanie tovaru je 6-10 pracovných dní alebo alebo podľa dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.
3.12. Pri inej dodacej dobe ako je uvedená v bode 3.11. bude kupujúci informovaný emailom.

Platobne podmienky
4.1. Ceny uvedené v našom eshope sú platné odo dňa jeho zverejnenia a strácajú platnosť dňom uvedenia nových cien.
4.2. Všetky ceny výrobkov sú uvedené s DPH.
4.3. Pri zasielaní tovaru na dobierku bude objednaný tovar odoslaný na adresu uvedenú kupujúcim a ten ju zaplatí kuriérovi až pri jeho prevzatí.
4.4. Tovar zasielame prostredníctvom kuriérskej služby GLS, Slovenskou poštou, Českou poštou alebo Rakúskou poštou, kupujúcemu bude tovar doručený (počas pracovných dní) do 6-10 pracovných dní a k cene tovaru mu bude pripočítané poštovné vrátane DPH. Tovar bude  doručený  na adresu, ktorú uvediete v objednávke.
4.5. V prípade nevyzdvyhnutia zásielky si vyhradzuje firma EQUISTORE & STONESTORE s.r.o právo vyúčtovať zákazníkovi obojstranné poštovné a prepravné náklady na zásielku v plnej výške podľa cenníka doručovateľskej služby.
4.6. Spolu s tovarom je kupujúcemu doručená aj faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň aj ako záručný list.

Odstúpenie od zmluvy
5.1. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy (platí pri nákupe cez www.pomniky-onlineshop.sk a www.grabstein-onlineshop.at)
Firma EQUISTORE & STONESTORE s.r.o. garantuje výmenu tovaru, alebo vrátenie zaplatenej sumy podľa nasledujúcich ustanovení:
5.2. V zmysle ustanovenia §12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č.102/2014 Z.z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní.
Doba na odstúpenie začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Je nevyhnutné, aby bol v tejto lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.
Spotrebiteľ má právo v tejto lehote tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Ak tovar javí známky poškodenia a používania, alebo nie je kompletný, spoločnosť EQUISTORE & STONESTORE s.r.o si vyhradzuje právo vrátenie takéhoto tovaru neakceptovať, alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.
V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- predaj tovaru zhotoveného, alebo objednaného podľa špecifických požiadaviek zákazníka
- tovar, ktorý rýchlo podlieha zníženiu akosti, alebo skaze
Tovar je dôležité zaslať doporučene a poistiť ho, nakoľko predávajúci neručí za jeho poškodenie, prípadne straty počas prepravy. Tovar poslaný na dobierku neakceptujeme.
5.3. Kupujúceho žiadame, aby bol tovar úplný, čistý, nepoškodený, nepoužívaný a s vysačkami, spolu s originálom faktúry (daňového dokladu) a formulárom o odstúpení od zmluvy.
5.4. O prijatí tovaru formou balíka, informuje predávajúci kupujúceho mailom, alebo telefonicky.
5.5. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu vrátené najneskôr do14-tich dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy bankovým prevodom na účet kupujúceho.

Reklamačný poriadok
6.1. Na všetok tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je výrobcom určené inak. Predávajúci na túto skutočnosť upozorní kupujúceho.
6.2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Zákazník si musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má právo tovar neprebrať , pokiaľ je na ňom, alebo na obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou. V takom prípade je povinný spísaťs príslušný doručovateľom protokol o škode (reklamácii, alebo zásielku neprevezme). Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravnej spoločnosti.
6.3. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie výrobku, alebo jeho časti, pokiaľ je spôsobené nesprávnym užívaním.
6.4. Pokiaľ kupujúci zistí pri prebraní zásielky mechanické poškodenie tovaru, je povinný túto skutočnosť čo najskôr telefonicky, prípadne mailom oznámiť predávajúcemu. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.
6.5. Kupujúci je povinný doručiť na reklamáciu tovar spolu s originálom dokladu o kúpe. Reklamovaný tovar môže poslať poštou, alebo ho môže doručiť osobne na adresu sídla spoločnosti. Zásielky na dobierku nepreberáme. Odporúčame Vám zasielaný tovar poistiť.
6.6. Predávajúci môže odmietnuť prevziať na reklamáciu silne znečistený tovar a tovar bez dokladu o kúpe. O prijatí reklamácie formou balíka, informuje predávajúci kupujúceho mailom, alebo telefonicky.
6.7. Predávajúci po prijatí reklamácie vypíše kupujúcemu najneskôr do 5-tich dní Reklamačný list s presným uvedením poškodenia tovaru a dôvodu reklamácie, riadne ho potvrdí a originál dokladu odovzá kupujúcemu.
6.8. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ako sa vyžaduje technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, respektíve doporučenou poštou reklamačný protokol.
6.9. Priebežný stav reklamácie si môže kupujúci skontrolovať prostredníctvom mailu.
6.10. Všetky oprávnené záručné opravy sú bezplatné.

Ochrana osobných údajov
7.1. Používaním internetových obchodov www.prirodnekamene-onlineshop.biz a www.natursteine-onlineshop.at kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním osobných údajov o ňom a jeho nákupoch v znení Zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek písomnou formou (e-mail, fax, listová zásielka...) odvolať.
7.2.Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zúčtovaniu vašej platby za zakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s vami. Umožnia uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze.
7.3. Vaše údaje neposkytujeme žiadnym subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame, ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.
7.4. Kupujúci je povinný uchovávať svoje prihlasovacie meno a heslo v bezpečí a neposkytovať ho tretej osobe. Predávajúci nenesie zodpovednosť za následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím údajov, poskytnutím ich tretej osobe.
7.5. Aktualizáciu osobných údajov môže kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.
7.6. V prípade ak kupujúci heslo, alebo prihlasovacie meno zabudne, može si ho obnoviť priamo na stránke eshopu. Je potrebné zadať e-mail, ktorý máte nastavený v profile. Na tento e-mail Vám budú zaslané dočasné prihlasovacie meno a heslo. Tieto prihlasovacie údaje budú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
7.7. Od záruky bezpečnosti si firma EQUISTORE & STONESTORE s.r.o. vyhradzuje právo odstúpiť, v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom).